Warunki użytkowania

WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

Sprzedawcą w rozumieniu niniejszych warunków użytkowania jest MODULOGY sp. z o.o. z siedzibą: ul. Adama /Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516646, NIP: 701-043-08-23, REGON: 147346658.

Sprzedawca sprzedaje produkty na następujących warunkach:

Produkty - zestawy do samodzielnego montażu w opcji niezmontowany/zmontowany (z usługą montażu na życzenie klienta), przeznaczone są wyłącznie do celów hobbystycznych, rozwojowych, demonstracyjnych i nie są uważane za produkty końcowe.

Zestawy są sprzedawane jako moduły elektroniczne do rozbudowy.          

Zalecane jest zastosowanie obudowy ochronnej.

Zestawy do samodzielnego montażu w opcji zmontowany są sprzedawane z usługą montażu na życzenie klienta i mają wliczoną w cenę taką usługę.

Użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego zmontowania i korzystania z produktu. Za prawidłowe zmontowanie i korzystanie uznaje się zmontowanie i korzystanie w sposób zgody z załączoną do produktu instrukcją obsługi.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek nieprawidłowego zmontowania lub korzystania z produktu.

Z uwagi na otwartą budowę użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki ostrożności w odniesieniu do wyładowań elektrostatycznych, które mogą uszkodzić poszczególne elementy elektroniczne lub cały zestaw. Zmontowany zestaw może być zasilany jedynie za pomocą zasilacza napięcia stałego o wartości napięcia nie przekraczającej +12V lub baterii, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji dołączonej do zestawu. Zalecamy używanie zasilacza z zabezpieczeniem nadprądowym i przeciwzwarciowym, a także używanie listwy antyprzepięciowej (używanej przeważnie do podłączania zestawów komputerowych).

Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub psychicznych (w tym dzieci), bądź też nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy,  jeśli ich praca nie będzie odbywała się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Przed każdym uruchomieniem układu, a w szczególności przy pierwszym uruchomieniu, należy dokładnie sprawdzić poprawność montażu każdego elementu, oraz zwrócić uwagę na dokładność połączeń elementów z obwodem drukowanym PCB. Nieprawidłowe bądź odwrotne zamontowanie elementu elektronicznego może spowodować uszkodzenie całego układu, zasilacza, bądź spowodować pożar. W razie wątpliwości można skontaktować się z serwisem.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl